1. Yleistä tupakasta

Tupakoimattomuus on tärkein yksittäinen väestön terveyttä edistävä tekijä. Tupakoinnin vähentymisestä huolimatta Suomessa on edelleen noin miljoona tupakoivaa.

Yli puolet päivittäin tupakoivista haluaa lopettaa tupakoinnin. Noin 76 % päivittäin tupakoivista oli huolissaan terveyshaitoista ja 38 % ilmoitti yrittäneensä lopettaa tupakoinnin kuluneen vuoden aikana.

Tupakointia ja tupakkatuotteita koskevasta tupakkapolitiikasta ja lainsäädännöstä löytyy kattavat esitykset Suomen ASH-sivuilta: http://www.suomenash.fi/