3. Tupakoinnin merkityksiä yksilölle ja yhteisölle 

Alle on listattu tekijöitä, jotka tupakoivat ovat tuoneet esille pohtiessaan tupakoinnin merkityksiä heidän elämässään. Osan vaikutuksista he kokevat positiivisiksi, tupakointiin kannustaviksi syiksi ja tekijöiksi. Osa vaikutuksista on selkeästi haitallisia ja tupakoimattomuuden puolestä puhuvia. Osa tekijöistä on myös sosiaalisia. Samalla, kun niitä luet, pohdi, miten näitä tekijöitä ja näkökulmia voi ja kannattaa ottaa esille tupakoijan kanssa!

 • nautinto
 • elämysten kruunaaja
 • luo tunnelmaa
 • kahvin tai alkoholin kumppani
 • sosiaalisten suhteiden ylläpitäjä
 • kapinointikeino
 • tapa erottautua muista
 • aikuistumisen riitti; itsenäisyys ja riippumattomuus
 • imago ja identiteetin rakentaja
 • oman autonomian rakentaja
 • kulttuurin ilmentäjä
 • antaa aikaa ratkaista ongelmia
 • rentoutumisen väline
 • stressin purkukeino
 • lohduttaa
 • rauhoittaa
 • ajanviete
 • palkinto
 • energian lähde
 • lojaali ystävä
   
 • synnyttää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta
 • terveysriskit
 • sairauksien pelko
 • moraalinen häpeä
 • alemmuuden tunne
 • syyllisyys
 • taloudelliset menetykset
 • fyysisen suorituskyvyn heikkenenminen
 • epähygieenisyys, kaikkialle tarttuva tupakan haju
   
 • rakentaa tupakoivien yhteisöllisyyttä
 • luonnollinen tapa luoda kontakteja
 • kulttuurin ilmentäjä
 • kiinnittää tupakoivan ryhmään "Me"
 • yhteisö vahvistaa sosiaalista riippuvuutta
 • luo "tiedonvälityksen foorumin"
 • yhteisö rakentaa käyttäytymismalleja, antaa oppimisen mallin