III Tupakoinnin haitalliset terveysvaikutukset


Tieteellinen näyttö tupakan haitallisista vaikutuksista ihmisen terveyteen on hyvin vahva. Tutkimuksissa on osoitettu, että tupakalla on laaja-alaisia ja vakavia vaikutuksia lähes kaikkiin ihmisen elintoimintoihin. 

Ihmisen terveyttä vahingoittavat erityisesti tupakan sisältämät nikotiini, häkä sekä tupakan viljelyssä käytetyt kasvitauti- ja tuholaismyrkyt.

Tässä osiossa kerrotaan tupakan ihmisen terveydelle aiheuttamista haitoista tutkimustiedon valossa. Haittoja on kuvattu pääasiassa eri elinjärjestelmien sairauksien mukaan ryhmiteltynä.