Gerontologian aineopinnot 35-37 op

Syksyllä 2019 käynnistetään Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen avointen yliopistojen yhteistyössä uudet gerontologian aineopinnot!

Aineopinnoissa pääset syventämään gerontologian perusopintojen osaamista alan keskeisistä ja ajankohtaisista aiheista. Kahden yliopiston asiantuntijuutta hyödyntäen opinnoissa tarkastellaan vanhuutta ja ikääntymistä monipuolisesti eri näkökulmista. Opinnot ovat suoritettavissa joustavasti etänä ja ne sisältävät sekä aikataulutettuja että itsenäisessä aikataulussa suoritettavia opintojaksoja.

Alkavista opinnoista pidetään verkkovälitteinen info torstaina 5.9.19 klo 17.00. Osallistumislinkki lisätään tälle sivulle noin viikkoa ennen infoa.

Opintojen sisältö

Aineopinnot koostuvat kaikille yhteisistä sisältöopinnoista (27 op) sekä valinnaisista opinnoista (8-10 op), jotka voivat olla sisältöopintoja tai tutkielmaopintoja. Valinnaiseksi jaksoksi tulee valita sellainen opintojakso, jota opiskelija ei ole aiemmin suorittanut, eikä siten jo perusopinnoissa suoritettua jaksoa voi käyttää uudelleen aineopinnoissa. Tutkielmaopinnot (kandidaattiseminaari ja -tutkielma) on suunnattu niille, joiden tavoitteena on tutkintoon johtavat opinnot Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Kaikille yhteiset opintojaksot (27 op):

  • TGEA1001 Elämänkulku ja vanhuuden ennakointi 2 op, syksy 2019 (JYU)
  • AY7020612 Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä 5 op, syksy 2020 (UEF)
  • TGEA1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa II 5 op, kevät 2020 (JYU)
  • TGEA1003 Iäkkäiden ihmisten terveyden edistäminen 5 op, syksy 2019 (JYU)
  • AY7020613 Sosiaaliset suhteet vanhuudessa 5 op, syksy 2020 (UEF)
  • TGEA1004 Asumisen ja hoivan paikat ja politiikat 5 op, kevät 2020 (JYU)

Valinnaiset opintojaksot (8-10 op):

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 5.9.2019 klo 9.00. Samana päivänä klo 17.00 pidetään verkkovälitteinen info gerontologian aineopinnoista.

Aineopintojen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut gerontologian perusopinnot.  Kokonaisuudet ovat rakenteeltaan erilaiset Itä-Suomen yliopistossa (UEF) ja Jyväskylän yliopistossa (JYU), tutustu UEFin gerontologian perusopintoihin ja JYU:n gerontologian perusopintoihin.

Opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan jakso kerrallaan siihen avoimeen yliopistoon, joka vastaa opintojaksosta (lyhenne UEF tai JYU). Opintojakson hinta, opinto-oikeusaika ja perumisehdot määrittyvät vastuuyliopiston ohjeiden mukaisesti.

Itä-Suomen avoimessa yliopistossa opintojaksojen hinta on 12 euroa/opintopiste. Itä-Suomen avoimen yliopiston tiedot maksuista, opinto-oikeuksista sekä maksu- ja perumisehdot. Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksot julkaistaan opintopolku.fi-verkkopalvelussa. Opetusohjelmasta löydät myös jakson ilmoittautumis/hakulinkin. Ohjelmat valmistuvat kesäkuun aikana.

Jyväskylän avoimessa yliopistossa opintojaksojen hinta on 15 euroa/opintopiste. Jyväskylän avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeet, perumisehdot sekä tiedot maksuista. Jyväskylän avoimen yliopiston opintoihin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä. Katso tarkemmat tiedot gerontologian opinnoista Jyväskylän yliopiston Avoimessa yliopistossa.  

Kysy lisää

Itä-Suomen yliopisto, suunnittelija Leea Huusko, leea.huusko@uef.fi, 050 511 9468

Jyväskylän yliopisto, yliopisto-opettaja Päivi Eskola, paivi.eskola@jyu.fi, 040 576 7771