Kaikki koulutukset
Uudistava johtaja - Henkilöstöjohtamisen opinnot syksy 2019, Kuopio
Coaching by Walking
Osaava tietosuojavastaava (15 op), Tampere 2019
Tehokasta työnhakua
Suomea luonnossa
23.5.2019 - UEF EMBA juhlaseminaari
Metsän jatkuva kasvatus -verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op)
Rakennusterveysasiantuntija (45 op)
Sisäilma-asiantuntija (25 op)
Early Bird Catches the Word! - Välineitä varhennettuun kieltenopetukseen
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
23.5.2019 - Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito, Jyväskylä
Sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen johtaminen (20 op)
Kiinteistölakimieskoulutus (10 op)
2019 - Lääkehoidon arviointi, Tampere
LÄÄKÄRIN SUOMI - Lääkärin laillistamiskokeeseen valmistava koulutus, Helsinki 2019
2019 - Lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Tampere
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), 13.-14.6.2019 Helsinki
21.3.-12.4.2019 - Mikrobiologinen ja biologinen sisäympäristö, Kuopio
Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi (3 op), Kuopio
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutusohjelma (18 op), Helsinki
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op)
Työelämän juridiikka muutoksessa (3 op), syksy 2019, Helsinki
My Potential
Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa (10 op), Joensuu ja Kuopio
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
Työelämän juridiikka kirkossa 15 op täydennyskoulutusohjelma 2019-2021, Helsinki
Riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan sääntely (6 op), Tampere
EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus
Luottamushenkilökoulutukset
Lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaidot (10 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2022 (60 op)
1.9.2019 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op)
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op)
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
YT-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1-8 op), 23.-24.10.2019 Helsinki
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki 2018-2019
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Uudistuva venäjän opetus 10 op, Helsinki ja Joensuu
Näyttöön perustuva hoitotyö ja sen johtaminen (8 op)
Koulun kynnys matalaksi, kotoutuminen sujuvaksi - Monikulttuurinen yhteistyö kouluissa ja vapaa-ajalla
Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus (10 op), syksy 2018 - kevät 2019
Työllisty korkeakoulutuksella 15 op, Kuopio
Kieli, viestintä ja vuorovaikutus maahanmuuttajien ohjauksessa (2 op) Joensuu tai Kuopio
SF-Growth Mindset valmennus
Future Leadership - henkilöstöjohtamisen koulutusohjelma (10 op) OPH
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 3 op
Positiivisen psykologian kokeiluohjelma 3 op
Nepsy-oppilaat ja heidän tukeminen koulussa 2 op
Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät 2 op
Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa - tilauskoulutus
Tietoisuustaidot opetuksessa
Future Leadership (5 op)
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
5T Uudistumiskyky - Valmennus lähiesimiehille ja keskijohdolle
Projektiosaajat (15 op)
Suomea työssä -kielivalmennus
Suomen kielen valmennuksen perusteet
TYÖPAIKKASUOMI Kielikoulutus työelämässä oleville maahanmuuttajille
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Suomi 1-4 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
LHKA-pätevöityneiden Casepankki
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
Mentorikoulutus kansainvälistyvien työyhteisöjen henkilöstölle

Seuraavaksi alkamassa