Kaikki koulutukset
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), 13.-14.6.2019 Helsinki
21.3.-12.4.2019 - Mikrobiologinen ja biologinen sisäympäristö, Kuopio
Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi (3 op), Kuopio
Osaava tietosuojavastaava (15 op), Tampere 2019
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutusohjelma (18 op), Helsinki
Sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen johtaminen (20 op)
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op)
Uudistava johtaja - valinnaiset opinnot 2019
15.3.2019 - Munuaisten vajaatoiminta ja lääkehoito, Helsinki
14.3.2019 - Iäkkäiden psykiatriset lääkehoidot, Helsinki
Työelämän juridiikka muutoksessa (3 op), syksy 2019, Helsinki
My Potential
Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa (10 op), Joensuu ja Kuopio
Kevät 2019 - Lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Tampere
Metsän jatkuva kasvatus -verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op)
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
Työelämän juridiikka kirkossa 15 op täydennyskoulutusohjelma 2019-2021, Helsinki
Riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan sääntely (6 op), Tampere
EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus
Luottamushenkilökoulutukset
Lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaidot (10 op)
Kiinteistölakimieskoulutus (10 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2022 (60 op)
1.9.2019 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
25.9.2018 - 31.12.2019 - Uudistava johtaja (15 op)
Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op)
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op)
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
YT-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1-8 op), 23.-24.10.2019 Helsinki
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki 2018-2019
2019 - Lääkehoidon kokonaisarviointi -jatkokoulutus, Jyväskylä
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Uudistuva venäjän opetus 10 op, Helsinki ja Joensuu
Uraohjaus – tukea työuralle suuntautumiseen (10 op), Kuopio 2018–2019
Näyttöön perustuva hoitotyö ja sen johtaminen (8 op)
Koulun kynnys matalaksi, kotoutuminen sujuvaksi - Monikulttuurinen yhteistyö kouluissa ja vapaa-ajalla
Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus (10 op), syksy 2018 - kevät 2019
Työllisty korkeakoulutuksella 15 op, Kuopio
Kieli, viestintä ja vuorovaikutus maahanmuuttajien ohjauksessa (2 op) Joensuu tai Kuopio
Coaching by Walking
SF-Growth Mindset valmennus
Future Leadership - henkilöstöjohtamisen koulutusohjelma (10 op) OPH
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 3 op
Positiivisen psykologian kokeiluohjelma 3 op
Nepsy-oppilaat ja heidän tukeminen koulussa 2 op
Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät 2 op
Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa - tilauskoulutus
Tietoisuustaidot opetuksessa
29.8.2018 - Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa - julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö (15 op)
Sisäilma-asiantuntija (25 op)
Rakennusterveysasiantuntija (45 op)
LÄÄKÄRIN SUOMI - Maahanmuuttajalääkärin kielelliset valmiudet, Tampere 2018-2019
Future Leadership (5 op)
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
5T Uudistumiskyky - Valmennus lähiesimiehille ja keskijohdolle
Projektiosaajat (15 op)
Suomea työssä -kielivalmennus
Suomen kielen valmennuksen perusteet
TYÖPAIKKASUOMI Kielikoulutus työelämässä oleville maahanmuuttajille
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Suomi 1-4 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
LHKA-pätevöityneiden Casepankki
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
1.11.2017-31.10.2018 - Ennakoiva johtaja (9 op)
Mentorikoulutus kansainvälistyvien työyhteisöjen henkilöstölle

Seuraavaksi alkamassa