Uusin ensin

Osaava tietosuojavastaava (15 op), Tampere 2019 Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta...
LÄÄKÄRIN SUOMI - Lääkärin laillistamiskokeeseen valmistava koulutus, Helsinki 2019 Koulutus muodostuu ammatillisista sisällöistä ja niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta. Sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä lääketieteen että...
2019 - Lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Tampere Aloitus vuoden 2019 aikana. Lääkitysturvallisuuden asiantuntija -koulutus valmentaa farmasian ammattilaisia jalkautumaan terveydenhuoltoyksiköihin, kuten...
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), 13.-14.6.2019 Helsinki Sisältö hyvän hallinnon perusteet hallintoasioiden käsittelyä koskevat keskeiset menettelyvaatimukset kokousasioiden valmistelu tiedoksianto- ja...
21.3.-12.4.2019 - Mikrobiologinen ja biologinen sisäympäristö, Kuopio Paikka : Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Tietoteknia -rakennus, luokka 1038, 1. krs, Savilahdentie 6 B Ymmärrätkö homelajien erot? Mitkä mikrobit esiintyvät...
Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi (3 op), Kuopio Erikoislääkärikoulutus uudistuu ja opetus muuttuu vuonna 2019 valtakunnallisesti osaamisperustaiseksi. Uudistuksen myötä myös ohjaavan lääkärin pedagoginen ja...
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutusohjelma (18 op), Helsinki Laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001 uudistui syksyllä 2015 ja voimassaolevat ISO 9001:2008 -sertifioinnit vanhentuvat syyskuussa 2018. Uuden standardin keskeisenä...
Sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen johtaminen (20 op) Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia johtamistyöhön uudistuvassa sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen ekosysteemissä. Tavoitteena on syventää johtajien, esimiesten ja...
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op) Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnoista (25 op) saat uusia näkökulmia liiketoiminnan johtamiseen ja strategiatyöhön. Johtajana ja esimiehenä olet suunnannäyttäjä ja...
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op) Johtamistyössä ovat tärkeitä viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä ymmärrys organisaation dynamiikasta, omasta johtamistyylistä ja itsetuntemisesta. Johtajana...
Uudistava johtaja - valinnaiset opinnot 2019 Opetusalan johtamisen täydennyskoulutusohjelma. Kenelle? Opetusalan ja varhaiskasvatuksen johtamis- ja esimiestehtävissä työskentelevät. Kesto, laajuus ja...
15.3.2019 - Munuaisten vajaatoiminta ja lääkehoito, Helsinki Paikka: Helsingin yliopisto, Athena -rakennus, sali 166, Siltavuorenpenger 3 A Koulutuspäivässä käsitellään ikääntymisen tuomia muutoksia munuaisten toimintaan,...
14.3.2019 - Iäkkäiden psykiatriset lääkehoidot, Helsinki Paikka: Helsingin yliopisto, Athena -rakennus, sali 166, Siltavuorenpenger 3 A Koulutuspäivässä käsitellään iäkkäiden psykiatristen sairauksien lääkehoitoja,...
Työelämän juridiikka muutoksessa (3 op), syksy 2019, Helsinki Työelämän muuttuessa myös työlainsäädännön muutokset ovat jatkuvia. Muutokset koskevat yksityisen ja julkisen sektorin työelämän osapuolia, sekä yrityksiä että...
My Potential Boostaa omaa potentiaaliasi osallistumalla My Potential -tapahtumaan 18.2.2019 Joensuun Tiedepuistossa. Työpajoissa pääset tekemään video-CV:n,  tutustut...
Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa (10 op), Joensuu ja Kuopio Koulutuksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön kykyä toimia maahanmuuttajalasten kanssa ja tukea näiden lasten kehitystä parhaalla mahdollisella...
Metsän jatkuva kasvatus -verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op) Kyselytutkimusten mukaan jatkuva kasvatus kiinnostaa merkittävää valtaosaa metsänomistajista. Ongelmana on edelleen puutteellinen ja jopa virheellinen tieto itse...
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate toteuttaa yhteistyössä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sekä Joensuun...
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna Ajankohtainen ympäristöoikeus -erikoistumisohjelma on suunniteltu työelämän vaatimuksia ajatellen. Erikoistumisohjelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva...
Työelämän juridiikka kirkossa 15 op täydennyskoulutusohjelma 2019-2021, Helsinki Koulutusohjelma antaa oikeudellisia toimintavalmiuksia seurakuntien esimiestehtävissä sekä talous- ja henkilöstöhallinnossa toimiville sekä näihin tehtäviin...

Seuraavaksi alkamassa