Uusin ensin

23.5.2019 - UEF EMBA juhlaseminaari Tervetuloa juhlistamaan UEF EMBA -ohjelman 20-vuotistaivalta ja 100:tta valmistujaa torstaina 23.5.2019 klo 8-13 Hotelli Kimmeliin, Joensuuhun. Luvassa lyhyt...
Tehokasta työnhakua Mistä löydät työpaikat? Miten työnantajat etsivät työntekijöitä? Millainen on hyvä cv? Kurssilla saat hyviä vinkkejä työnhakuun ja oman osaamisesi markkinointiin....
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate toteuttaa yhteistyössä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sekä Joensuun...
Uudistava johtaja - Henkilöstöjohtamisen opinnot syksy 2019, Kuopio Opetusalan johtamisen maksutonta täydennyskoulutusta.   Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston (UEF) koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten järjestämään...
Coaching by Walking Yksilöllistä johtamisvalmennusta kävelykeskusteluina Coaching by Walking on uusi henkilökohtainen valmennuspalvelu, joka käydään aktiivisina kävelykeskusteluina...
Osaava tietosuojavastaava (15 op), Tampere 2019 Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta...
Suomea luonnossa Suomea luonnossa on koulutus, jolla opit suomea, tutustut suomalaiseen luontoon, kulttuuriin ja ihmisiin. Suurin osa opiskelusta tapahtuu toiminnan kautta: ulkona,...
Rakennusterveysasiantuntija (45 op) Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on rakennusten kunnon ja terveellisen sisäympäristön erityisasiantuntija. Hän voi toimia yksin asumisterveysasetuksen (545/2015)...
Sisäilma-asiantuntija (25 op) Sisäilma-asiantuntija (SISA) on terveydensuojelulain (763/1994) mukainen asiantuntija, joka voi tehdä rakennuksen sisäilmaongelmien selitysprosessiin liittyviä...
Early Bird Catches the Word! - Välineitä varhennettuun kieltenopetukseen Ajankohtaisessa koulutuksessa perehdytään käytännössä varhennetun kieltenopetuksen menetelmiin ja saadaan tietoa varhentamisen taustoista. Kenelle? ...
23.5.2019 - Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito, Jyväskylä Koulutuspäivässä kardiologi alustaa luennoilla sydän- ja verisuonisairauksien ilmenemistä sekä lääkehoidon haasteita etenkin iäkkäiden näkökulmasta. Iltapäivän osuudessa...
Sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen johtaminen (20 op) Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia johtamistyöhön uudistuvassa sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen ekosysteemissä. Tavoitteena on syventää johtajien, esimiesten ja...
Kiinteistölakimieskoulutus (10 op) Koulutusohjelma valmentaa hoitamaan asunto- ja kiinteistökaupan riita-asioita käytännön työssä. Koulutuksessa yhdistyvät tyypillisen asuntokauppariidan kaikki elementit:...
2019 - Lääkehoidon arviointi, Tampere Päivitetty opintokokonaisuus! Alustava aloitus syksy 2019.   Lääkehoidon arviointi on asiantuntijakoulutus, jonka käytyään asiantuntija osaa arvioida potilaan...
LÄÄKÄRIN SUOMI - Lääkärin laillistamiskokeeseen valmistava koulutus, Helsinki 2019 Koulutus muodostuu ammatillisista sisällöistä ja niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta. Sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä lääketieteen että...
2019 - Lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Tampere Aloitus vuoden 2019 aikana. Lääkitysturvallisuuden asiantuntija -koulutus valmentaa farmasian ammattilaisia jalkautumaan terveydenhuoltoyksiköihin, kuten...
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus (1 op), 13.-14.6.2019 Helsinki Sisältö hyvän hallinnon perusteet hallintoasioiden käsittelyä koskevat keskeiset menettelyvaatimukset kokousasioiden valmistelu tiedoksianto- ja...
21.3.-12.4.2019 - Mikrobiologinen ja biologinen sisäympäristö, Kuopio Paikka : Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Tietoteknia -rakennus, luokka 1038, 1. krs, Savilahdentie 6 B Ymmärrätkö homelajien erot? Mitkä mikrobit esiintyvät...
Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi (3 op), Kuopio Erikoislääkärikoulutus uudistuu ja opetus muuttuu vuonna 2019 valtakunnallisesti osaamisperustaiseksi. Uudistuksen myötä myös ohjaavan lääkärin pedagoginen ja...
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutusohjelma (18 op), Helsinki Laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001 uudistui syksyllä 2015 ja voimassaolevat ISO 9001:2008 -sertifioinnit vanhentuvat syyskuussa 2018. Uuden standardin keskeisenä...

Seuraavaksi alkamassa