Avoimen yliopiston opetustarjonta

Opetusohjelmat julkaistaan Opintopolku.fi-verkkopalvelussa, jonne myös näiden sivujen linkit sinut ohjaa. Myös ilmoittautumisohjeet löydät opetusohjelmista.

Kesä 2019: opetustarjonta

Tarjonta opetusmuodoittain

Joensuun kampuksen koordinoimat: Kuopion kampuksen koordinoimat:
- verkko-opinnot - verkko-opinnot
- itsenäiset opinnot - itsenäiset opinnot
Lähiopetus Joensuussa Lähiopetus Kuopiossa

Opintokokonaisuudet

Humanistiset alat

Lukuvuosi 2018-2019 Lukuvuosi 2019-2020
Englannin kielen perusopinnot Englannin kielen perusopinnot
Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot
Historian perusopinnot Historian perusopinnot
Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot
Kirjallisuuden perusopinnot Kirjallisuuden perusopinnot
Kirjallisuuden aineopinnot Kirjallisuuden aineopinnot
Kulttuuriantropologian perusopinnot Kulttuuriantropologian perusopinnot
Kulttuuriantropologian aineopinnot Kulttuuriantropologian aineopinnot
Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot
Ortodoksisen teologian perusopinnot Ortodoksisen teologian perusopinnot
Ortodoksisen teologian aineopinnot Ortodoksisen teologian aineopinnot
Ruotsin kielen perusopinnot Ruotsin kielen perusopinnot
Ruotsin kielen aineopinnot Ruotsin kielen aineopinnot
Suomen historian aineopinnot Suomen historian aineopinnot
Suomi toisena/vieraanan kielenä -perusopinnot Suomen opettaminen toisena/vieraana kielenä -perusopinnot
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot
Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet  -perusopinnot Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet  -perusopinnot
Yleisen historian aineopinnot Yleisen historian aineopinnot
Yleisen teologian aineopinnot Yleisen teologian aineopinnot
Erilliset opintojaksot: Kielikeskuksen erillisten kieliopintojen tarjonta:

Joensuun kampus, kevät 2019:  Espanja 2, Ranska 4, Saksa 2, Saksa 4, Suomi 2Venäjä 2, Venäjä 4

Tarjonta julkaistaan myöhemmin

Kuopion kampus, kevät 2019: Espanja 2Ranska 2Ranska 4Saksa 2Saksa 4Suomi 2,  Venäjä 2Venäjä 4 Tarjonta julkaistaan myöhemmin

Kasvatusala

Lukuvuosi 2018-2019: Lukuvuosi 2019-2020:
Elämänkatsomustiedon perusopinnot Elämänkatsomustiedon perusopinnot
Erityispedagogiikan perusopinnot Erityispedagogiikan perusopinnot
Erityispedagogiikan aineopinnot Erityispedagogiikan aineopinnot
Erityispedagogiikan syventävät opinnot Erityispedagogiikan syventävät opinnot
Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, erityisesti varhaiskasvatus 
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot
Opetushallinnon perusopinnot Opetushallinnon perusopinnot

Kauppa ja hallinto sekä oikeustieteet

Kauppa ja hallinto

Lukuvuosi 2018-2019: Lukuvuosi 2019-2020:
Kauppatieteen perusopinnot Kauppatieteen perusopinnot
Laskentatoimen aineopinnot Laskentatoimen aineopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot
Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot Laskentatoimen ja verotuksen aineopinnot
Johtamisen aineopinnot Johtamisen aineopinnot
Markkinoinnin aineopinnot Markkinoinnin aineopinnot
Urheilujohtamisen aineopinnot Urheilujohtamisen aineopinnot
Erilliset opintojaksot:  
Arvopaperimarkkinaoikeus Arvopaperimarkkinaoikeus
Corporate Governance Corporate Governance
Julkisten hankintojen strateginen johtaminen Julkisten hankintojen strateginen johtaminen
Kansainvälinen laskentatoimi Kansainvälinen laskentatoimi
Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta
Tilintarkastuksen opintoja Tilintarkastuksen opintoja
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet: Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet:
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille
  - Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset
Introduction to Tourism Studies Introduction to Tourism Studies

Oikeustieteet

Lukuvuosi 2018-2019: Lukuvuosi 2019-2020:
Eurooppaoikeuden perusopinnot Eurooppaoikeuden perusopinnot
Eurooppaoikeuden aineopinnot Eurooppaoikeuden aineopinnot
Finanssioikeuden perusopinnot Finanssioikeuden perusopinnot
Finanssioikeuden aineopinnot Finanssioikeuden aineopinnot
Hallinto-oikeuden perusopinnot Hallinto-oikeuden perusopinnot
Hallinto-oikeuden aineopinnot Hallinto-oikeuden aineopinnot
Hyvinvointioikeuden perusopinnot Hyvinvointioikeuden perusopinnot
Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot Informaatio- ja teknologiaoikeuden perusopinnot
Julkisten hankintojen perusopinnot Julkisten hankintojen perusopinnot
Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot
  Kriminologian perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot
Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot
Lainvalmistelun perusopinnot Lainvalmistelun perusopinnot
Metsäoikeuden perusopinnot  Metsäoikeuden perusopinnot 
Oikeustieteiden syventävät opinnot Oikeustieteiden syventävät opinnot
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen aineopinnot
Siviilioikeuden perusopinnot Siviilioikeuden perusopinnot
Siviilioikeuden aineopinnot Siviilioikeuden aineopinnot
Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot
Valtiosääntöoikeuden perusopinnot Valtiosääntöoikeuden perusopinnot
Yleiset oikeusjärjestysopinnot Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Ympäristöoikeuden perusopinnot Ympäristöoikeuden perusopinnot
Ympäristöoikeuden aineopinnot Ympäristöoikeuden aineopinnot
Yritysjuridiikan perusopinnot Yritysjuridiikan perusopinnot
Yritysjuridiikan aineopinnot Yritysjuridiikan aineopinnot
Erilliset opintojaksot:  

Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta

Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta
Lainsäädäntötutkimuksen perusteet Lainsäädäntötutkimuksen perusteet
Oikeustieteen perusteet Oikeustieteen perusteet
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet Rikos- ja prosessioikeuden perusteet
Sopimusoikeus  
Terveydenhuolto-oikeus Terveydenhuolto-oikeus
Ympäristöoikeuden perusteet Hyvä valvonta

Luonnontieteet

Lukuvuosi 2018-2019: Lukuvuosi 2019-2020:
Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Fysiikan perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Fysiikan aineopinnot Fysiikan aineopinnot: Joensuu
Kemian perusopinnot Kemian perusopinnot
Kemian aineopinnot Kemian aineopinnot
Matematiikan perusopinnot, Joensuu ja Kuopio Matematiikan perusoopinnot
Matematiikan aineopinnot Matematiikan aineopinnot
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot: Joensuu ja Kuopio
Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot: Joensuu ja Kuopio Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot, Kuopio ja Joensuu
Erilliset opintojaksot:  
Kemian perusteet, Kuopio  

Terveys ja hyvinvointi

Lukuvuosi 2018-2019: Lukuvuosi 2019-2020:
Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot
Farmasian yksittäisiä opintojaksoja  
Gerontologian perusopinnot Gerontologian perusopinnot
  Gerontologian aineopinnot (yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa)
Hoitotieteen aineopinnot Hoitotieteen aineopinnot
Ihmisen biologia Ihmisen biologia
Hoitotyön johtamisen perusopinnot Hoitotyön johtamisen perusopinnot
Kansanterveystieteen perusopinnot Kansanterveystieteen perusopinnot
Kansanterveystieteen aineopinnot Kansanterveystieteen aineopinnot
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot
Liikuntalääketieteen perusopinnot Terveysliikunnan perusopinnot (ent. liikuntalääketiede)
Liikuntalääketieteen aineopinnot Terveysliikunnan aineopinnot (ent. liikuntalääketiede)
Lääketieteen perusteita Lääketieteen perusteita
Preventiivisen hoitotieteen perusopinnot, Mikkelissä ja Rovaniemellä Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö 
Ravitsemustieteen perusopinnot Ravitsemustieteen perusopinnot
Ravitsemustieteen aineopinnot Ravitsemustieteen aineopinnot
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot
Terveystaloustieteen perusopinnot Terveystaloustieteen perusopinnot
Urheiluravitsemuksen perusopinnot Urheiluravitsemuksen perusopinnot
Erilliset opintojaksot: Erilliset opintojaksot:
Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen
Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä

Yhteiskunnallinen ala

Lukuvuosi 2018-2019: Lukuvuosi 2019-2020:
Filosofian perusopinnot Filosofian perusopinnot
Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot  
Maantieteen aineopinnot  
Oikeuspsykologian perusopinnot Oikeuspsykologian perusopinnot
Psykologian perusopinnot Psykologian perusopinnot
Psykologian aineopinnot Psykologian aineopinnot
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot Sosiaalipedagogiikan perusopinnot
Sosiaalipsykologian perusopinnot  Sosiaalipsykologian perusopinnot 
Sosiaalitieteiden perusopinnot Sosiaalitieteiden perusopinnot
Sosiaalityön perusopinnot Sosiaalityön perusopinnot
Sosiaalityön aineopinnot Sosiaalityön aineopinnot
Sosiologian perusopinnot Sosiologian perusopinnot
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot
Erilliset opintojaksot:  
Etiikka 1, kirjatentti Etiikka 1, kirjatentti
Johdatus filosofiaan, kirjatentti Johdatus filosofiaan, kirjatentti
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia
Taloustieteen perusteet Taloustieteen perusteet
Tieteenfilosofia 1, kirjatentti Tieteenfilosofia 1, kirjatentti
Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti