Rakennusterveysalan koulutukset

 

Koulutukset toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetusta yhdistäen. Rakennusterveysasiantuntija- ja sisäilma-asiantuntijakoulutukset toteutetaan 27.9.2018 – kevät 2020 välisenä aikana. Lähipäiviä koulutuksessa on pääsääntöisesti 2 päivää kuukaudessa ja osa luennoista on mahdollista seurata verkkovälitteisesti. Syksyn 2018 aikataulu on seuraava:

27.9. Johdanto koulutukseen
4.10. Rakennusterveysseminaari
24.-25.10. ja 22.11. Kemiallinen sisäympäristö
13.-14.12. Rakennetekniikka ja rakennusfysiikka

Opiskelijat ja kouluttajat toimivat verkko-oppimisympäristössä, mistä löytyvät oppimateriaalit, tehtävät sekä ohjeet. Toteutamme myös webinaareja ja verkkotenttejä. Tiedotus, neuvonta, ohjaus ja vuorovaikutus tapahtuvat niin verkossa kuin paikan päällä.

Tutustu asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksiin; asumisterveysasetus §21  https://www.valvira.fi/-/asumisterveysasetuksen-soveltamisoh-1 

Voit osallistua myös yksittäisille opintojaksoille. Keväällä 21.-22.3.2019 alkaen on vuorossa Biologinen ja mikrobiologien sisäympäristö (5 op). Katso Hinta ja haku.

Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) koulutus 45 op

Koulutus koostuu A-, B- ja C-osioista sekä opinnäytetyöstä.

A. Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta, 13 op

 

Kemiallinen sisäympäristö 3 op
Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö 5 op
Sisäympäristön tutkimismenetelmät 3 op
Terveysvaikutukset 2 op

B. Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 5 op, kuntotutkimusmenetelmät 4 op, rakenne- ja tuotantotekniikka 3 op ja juridiikka 2 op, 14 op

C. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka3 op
 

Teoria 1,5 op, tutkimusmenetelmät 1,5 op

Opinnäytetyö 15 op


Peruskoulutusvaatimus ja työkokemus

Rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala) alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillinen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto.

Tai luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, aiempi ammatillinen korkeakoulututkinto tai sitä vastaavaa tutkinto tai aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto.

Henkilösertifioidulta rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyviä tutkimustehtäviä.

Sisäilma-asiantuntijan (SISA) koulutus 25 op

Koulutus koostuu A, B ja C-osioista.

A. Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta, 13 op
 

Kemiallinen sisäympäristö 3 op
Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö 5 op
Sisäympäristön tutkimismenetelmät 3 op
Terveysvaikutukset 2 op

B. Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 5 op, kuntotutkimusmenetelmät 2 op, tuotantotekniikka 1 op ja juridiikka 1 op, vähintään 9 op

C. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka3 op
 

Teoria 1,5 op, tutkimusmenetelmät 1,5 op

Näyttötyö

 

Peruskoulutusvaatimus ja työkokemus

Luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, aiempi ammatillinen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaavan tutkinto.

Henkilösertifioidulta sisäilma-asiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyviä tutkimustehtäviä.

 

Kosteusvaurion kuntotutkijan (KVKT) pätevyyden voi täydentää rakennusterveysasiantuntijaksi (RTA). KVKT-tutkinnolla saa korvattua 24 op RTA-opinnoista, joten opintoja jää suoritettavaksi 6 opintopistettä ja 15 op:n laajuinen opinnäytetyö

Ajankohtaista 

-

Vielä mahtuu mukaan RTA (45 op) ja SISA (25 op): Ks. Haku

-

Voit täydentää kosteusvaurion kuntotutkijan (KVKT) pätevyyden RTA:ksi

-

Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa

-  Rakennusterveysseminaari 
 4.10.2018


Jätä yhteystietosi, mikäli olet kiinnostunut RTA tai SISA koulutuksista:

 

tai ota yhteyttä:

Suunnittelija, yhteyshenkilö Tiina Pyrstöjärvi,
tiina.pyrstojarvi@uef.fi, 040 355 3921