TILAUSKOULUTUS

Uusin ensin
EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja tuntee EU:n tietosuoja-asetuksen keskeisen sisällön ja ymmärtää sääntelyn vaikutukset omaan työhönsä. EU:n...
Luottamushenkilökoulutukset   Koulutukset perehdyttävät osallistujat keskeisiin luottamustehtävän hoitoon liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin, asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon...
Näyttöön perustuva hoitotyö ja sen johtaminen (8 op) Koulutuksessa perehdytään näyttöön perustuvan toiminnan osa-alueisiin ja toteutetaan osallistujan omaan työhön sovellettava kehittämistehtävä. Koulutuksessa käsitellään...
SF-Growth Mindset valmennus Sote-uudistus, digitalisaatio, maakuntauudistus, toimintaympäristön muutos. Mitä on uudistuminen? Asioiden tekemistä uudella tavalla. Jotta asiat voi tehdä uudella...
Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa - tilauskoulutus Kaipaatteko moniammatillisessa sisäilmaryhmässä tai kaupungin tilakeskuksessa uusia näkökulmia ja työkaluja oireilevien tilojen käyttäjien kohtaamiseen, sisäilmaongelmien...
Tietoisuustaidot opetuksessa Suomalaisen Terve oppiva mieli -tutkimuksen mukaan tietoisuustaitojen harjoittaminen näyttäisi parantavan lasten keskittymiskykyä, resilienssiä ja unen laatua. Helsingin...
Työllisyyden hoidon kehittäminen Tarjoamme organisaatiollenne työllisyyden hoidon asiantuntijuutta ja kokemusta kehittämistyön tueksi. Kehittämistyö on aina tarvelähtöistä ja se käynnistyy...
Suomea työssä -kielivalmennus Tarvitaanko työpaikallanne valmentajaa, joka kehittää työntekijän suomen kielen valmiuksia ja auttaa häntä suoriutumaan sujuvammin työtehtävissään ja työpaikan...
Suomen kielen valmennuksen perusteet Suomen kielen valmennus on ulkomaalaistaustaisen työntekijän kielitaidon kehittymistä tukeva valmennusmalli. Kielivalmennuksen tavoitteet räätälöidään...
Tukea maahanmuuttajatyöhön Tukea maahanmuuttotyöhön valottaa maahanmuuton avainteemoja ja maahanmuuttajatyön arjen keskeisiä käytännön kysymyksiä.   TEEMAT Kulttuuritietoisuuden...
Aakkosjärjestyksessä: