TAVOITTEENA TUTKINTO

Avoimessa yliopistossa opiskelu on mahdollisuus aloittaa tutkinto-opiskelu, vaikka Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa yliopistotutkintoa. Kaikki tarjonnassa olevat opintomme ovat tutkinnon osia. Itä-Suomen yliopiston jokaisessa tiedekunnassa on koulutusohjelmia, joihin on mahdollista hakea avoimien yliopisto-opintojen perusteella.

Opiskeltuasi tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi useimmiten ilman valintakoetta. Tätä kutsutaan avoimen väyläksi. Väylähakuun tarvittavat opintopistemäärät vaihtelevat 25-100 opintopisteen välillä. Opiskelijavalinta perustuu useimmiten opintomenestykseen sekä suoritettujen opintojen laajuuteen ja soveltuvuuteen. Avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakevalta ei edellytetä ns. yleistä korkeakoulukelpoisuutta (esimerkiksi ylioppilastutkintoa ja lukion oppimäärää).

Väylä ei kuitenkaan tarkoita automaattista siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi, vaan opiskelijavalinnat tehdään koulutusohjelman valintaperusteiden mukaisesti.

Haku tapahtuu vuosittain yhteishaussa. Tarkemmat ohjeet Itä-Suomen yliopiston hakusivuilla.