Avointa yliopisto-opetusta yhteistyössä

Itä-Suomen yliopisto (UEF, University of Eastern Finland)  on monialainen yliopisto ja opetusta on 80 oppiaineessa. Opetus vastaa yliopiston perusopetusta, sillä opinnot ovat yliopistotutkinnon osia.

Näillä sivuilla esitellään oppilaitoksille suunnattu Avoimen yliopiston opintotarjonta. Oppilaitosten oman alueen tuntemus, osaaminen ja alueelliset verkostot ovat erityisen tärkeitä, kun toteutetaan opintoja yhteistyössä. Autamme yhteistyökumppaneitamme omalta osaltamme opintotarjonnan suunnittelussa, opintojen markkinoinnissa ja opintojen toteutuksessa.

Näiltä sivuilta löydät tietoa:

  • Avoimen yliopiston perimästä maksusta ja opetuksen järjestämiseen liittyvistä kustannuksista
  • rekisteröitymiseen liittyvistä käytännöistä
  • opetuksen käytännön järjestämisestä yhteistyöoppilaitoksessa.

Avoin yliopisto toimii kahdella kampuksella, Joensuussa ja Kuopiossa. Avoimella yliopistolla on eri puolella Suomea noin 50 yhteistyökumppania, jotka järjestävät Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Yhteistyökumppaneina toimivat kesäyliopistot, kansalais-, kansan- ja työväenopistot, lukiot, urheiluopistot ja muut aikuisoppilaitokset.

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston laaja oppiainetarjonta koostuu neljän tiedekunnan opinnoista:

  • Filosofinen tiedekunta
  • Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
  • Terveystieteiden tiedekunta
  • Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisäksi on tarjolla yliopistollisia menetelmä- ja kieli- ja viestintäopintoja.

Toteutamme yhteistyöoppilaitosten kanssa opetusta lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena. Lähiopetuksessa oppilaitokset järjestävät luentoja ja muuta opetusta Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelmien mukaisesti. Monimuoto-opinnoissa lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu vuorottelevat ja siihen voi liittyä myös tietokonevälitteistä opetusta. Monimuoto-ja verkko-opinnoissa käytämme Moodle -oppimisympäristöä. Monimuoto- ja verkko- opinnoissa on erityisesti kiinnitetty huomiota opiskelijan ohjaukseen, oppimateriaaliin ja palautteen antoon, jotka ohjaavat opiskelijaa opiskelussa.

Lisäksi opintoihin voi kuulua tuutorointia eli pienryhmäohjausta.

Tervetuloa järjestämään kanssamme avointa yliopisto-opetusta!

koordinoiva suunnittelija Terhi Keltanen
029 445 7116
terhi.keltanen@uef.fi
opintovapaalla 22.10.2018-28.2.2019

opinto-ohjaaja, suunnittelija Timo Kemppainen
029 445 7012
timo.kemppainen@uef.fi

koulutussihteeri Eeva Kykkanen
029 445 7117
eeva.kykkanen@uef.fi
Koulutussihteeri Pia Koponen
029 445 7040
pia.koponen@uef.fi

 

Oppiaineiden suunnittelijoiden ja koulutussihteereiden yhteystiedot, katso yhteystiedot