I Tupakoinnin monet merkitykset

Tupakka on hyvin monimerkityksellinen ilmiö. Tupakoinnin saamat merkitykset vaihtelevat sen mukaan kuka ja mistä näkökulmasta asiaa tarkastelee. Näkökulmien tarkastelu auttaa sekä vieroittujaa että vieroittajaa ymmärtämään paremmin tupakoinnin voimakkaan liittymisen yksilön fyysisiin, psyykkiseen ja sosiaalisiin toimintoihin.

Tupakoinnin saamat monet merkitykset selittävät osaltaan tupakasta vieroittumiseen liittyviä vaikeuksia.